Utredningar

Neuropsykiatriska utredningar görs av specialistläkare i psykiatri och psykolog. En neuropsykiatrisk utredning innebär att man genomgår flera olika tester för att skapa en förståelse över de svårigheter som finns.

Efter att testningen samt intervjuer sammanställer specialistläkare och psykolog allt som framkommit under utredningen. Efter avslutad utredning kallas du till ett återgivningssamtal där du kan få reda på om du uppfyller kriterierna någon neuropsykiatrisk diagnos. Om man skulle uppfylla kriterier för ex ADHD så behandlar vi tillståndet medicinsk samt psykoterapeutiskt.