Sjukvårdsförsäkring

Önskar du söka vård och har en sjukvårdsförsäkring?

Kungsbacka hälsovård har avtal med ett flertal försäkringsbolag. Försäkringsbolaget bokar då ett besök till behandlare beroende på vad du söker för via Boka Doktorn.

Försäkringsbolagen kan ha undantag för vissa sjukdomar och tillstånd i sina villkor och ibland finns så kallade klausuler för sjukdomar som du hade innan du tecknade din försäkring. I de fallen ditt besök inte täcks av en försäkring har du möjlighet att själv betala för ditt besök, eventuella undersökningar samt prover.