Psykolog

Kognitiv Beteende Terapi är en behandling som är effektiv och i ständig utveckling. Moment inom den tredje vågens KBT bidrar med bland annat Acceptens Commitment Therapy-ACT och Mindfulness.

Kognitiv beteendeterapi börjar med 1-3 bedömningssamtal, där vi tillsammans undersöker hur ditt problem påverkar dig.

Genom att analysera konkreta problemfyllda situationer, hjälps vi åt att finna förståelse och därmed en ökad medvetenhet för Din situation. Genom medvetenhet ökar förståelsen för hur Dina tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden samverkar med varandra. Vi sätter upp mål och gör upp en behandlingsplan.

Vid ökad säkerhet stiger självförtroendet och självkänslan-Du kan lita på Dig sig själv. Detta ger Dig en ökad psykologisk flexibilitet vilket leder till större valmöjligheter, samt hjälpande och meningsfulla handlingar.