Psykiatriker

Nedstämdhet, ångest eller sömnsvårigheter?

Psykiatriker och läkare på Västergatan 16 har lång erfarenhet av samtliga psykiatriska tillstånd och dess olika behandlingar. Vi arbetar evidensbaserat och utgår ifrån den senaste forskningen samt de nationella och internationella behandlingsriktlinjer som finns.

Vid behov sköter vi eventuell medicinering och kan genomföra neuropsykiatriska utredningar i de fall vi misstänker att det finns en bakomliggande diagnos såsom t ex ADHD, bipolär sjukdom eller autism.