Välj en sida

Läkarintyg

  • Körkortsintyg, alla klasser även ansökan om alkolås
  • Läkarintyg ADHD för ansökan om körkortstillstånd
  • Friskintyg t ex för arbete eller studier utomlands, deltagande i idrottsutövning, adoption, medical certificate m.m.

PCR-TEST

När Vi mottagit negativ svar får Du ett medical certificate.

  1. Ni kommer till kliniken och hämtar det.
  2. Ni kan också få en pdf fil tillsänt er.
PCR test tas på Kungsbacka Hälsovård endast på friska
Pris

2300 kr/test

BOKA TID FÖR

Läkarintyg