Välj en sida

Om oss

Kungsbacka Hälsovård ligger på Västergatan 16 i Kungsbacka. Vi har ingen telefonreception. Du når oss lättast genom att mejla till info@kbahalsovard.se.

Vi arbetar evidensbaserat och utgår ifrån den senaste forskningen samt de nationella och internationella behandlingsriktlinjer som finns.

Men det viktigaste av allt är att Du upplever Dig bli sedd och lyssnad på så att Vi tillsammans kan hitta en så bra hjälp för Dig som möjligt.

KONTAKT

Kungsbacka Hälsovård
Västergatan 16 (innergården)
434 30 Kungsbacka

Peter Tunared – Leg. läkare
Specialist i Psykiatri
info@kbahalsovard.se

SKicka ett meddelande