Företagshälsovård

Hälsokontroll

På västergatan 16 kan Du få hjälp med:

  • Läkarvård
  • Rehabilitering
  • Hälsoundersökningar
  • Ledarskapsfrågor
  • Krishantering
  • Psykolog

Utifrån ditt företags behov, skräddarsyr Vi vad Ni är i behov av.