Barn Ungdomspsykiatri

På Västergatan 16 finns också hjälp att få för Ditt barn. Både psykolog samt specialistläkare inom barn och ungdomspsykiatri arbetar på mottagningen. Vi hjälper Ditt barn med bla.

  • Stressrelaterade symptom
  • Sömnproblem
  • Nedstämdhet
  • Ångestsjukdomar
  • ADHD/ADD