• bildslide14
 • Manniska I Solnedgang
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel

Sömnproblem

Omkring en tredjedel av befolkningen har sömnproblem av och till. Kvinnor anger oftare sömnbesvär än män. Förekomsten ökar med stigande ålder hos både män och kvinnor.

Allvarliga och långvariga sömnbesvär associeras med nedsatt livskvalitet.

Sömnproblem rankas bland de fem vanligaste orsakerna till patient-läkarkontakt och till läkemedelsförskrivning på en allmänläkarmottagning. En allmänläkare beräknas ha cirka en patientkontakt dagligen där sömnproblem föreligger.

Genomsnittlig sömnlängd är 7-7,5 timmar (6-9 timmar) hos vuxna, längre hos barn. Hos äldre är den genomsnittliga sömnlängden ungefär som hos vuxna men den individuella spridningen är större (4-11 timmar), och sömnkvaliteten upplevs ofta som sämre

Behandling av sömnproblem kan antingen vara

 • Terapeutisk
 • Medicinsk
 • Ljusbehandling

Ljus är den viktigaste komponenten för inställning av dygnsrytmen och ljusbehandlingen har därför en speciell plats i behandling av dygnsrytmrubbningar (såsom jetlag, skiftarbete, sömnfasstörning)

bokatid-läkare
bokatid-psykiater
bokatid-psykolog

Kungsbacka Hälsovård logo