• bildslide14
 • Man I Fonster
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel

Depression

Att vara tillfälligt nedstämd är vanligt, det är en naturlig reaktion i olika livssituationer. Det är först när nedstämdheten blir djup och ihållande som det kan röra sig om en depression.

Om du är deprimerad känner du dig ofta nedstämd och får ångest. En uttalad trötthet är vanligt, liksom problem med sömnen och minskad matlust.

Depression kan utlösas av olika yttre händelser, till exempel långvarig kroppslig smärta, familjeproblem, sorg eller andra påfrestningar. Både biologiska faktorer och svåra upplevelser tidigare i livet kan ge en ökad sårbarhet och ökad risk att drabbas av depression, som också kan vara ett tidigt tecken på annan sjukdom. Ofta samverkar flera faktorer.

bokatid-läkare
bokatid-psykiater
bokatid-psykolog

Kungsbacka Hälsovård logo