• bildslide14
 • Kvinna I Spegel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel

Ångestproblem

Ångest består av olika känslor, allt från ängslan och oro till rädsla och panik. Ångesten följs av kroppsliga symtom, som är tecken på överaktivitet i det sympatiska nervsystemet, till exempel andnöd, hjärtklappning, svettning, yrsel, illamående, klump i halsen, spända muskler, domningar och stickningar.

Panikångest kännetecknas av plötsliga anfall med snabbt stigande ångest samt hjärtklappning, andningsbesvär, smärtor i bröstet, yrsel och andra kroppsliga symtom. En person som får sådana ångestanfall blir ofta rädd för att svimma, dö, förlora förståndet eller mista kontrollen.

Ofta leder rädslan för nya attacker till att livet begränsas alltmer. De mest effektiva behandlingarna vid paniksyndrom är kognitiv beteendeterapi och behandling med så kallade antidepressiva läkemedel, ofta SSRI.

bokatid-läkare
bokatid-psykiater
bokatid-psykolog

Kungsbacka Hälsovård logo